Menu

SOA: S ciljem slabljenja zahtjeva za jednakopravnošću Hrvate u BiH prikazuju kao protivnike euroatlantskih integracija

Sigurnosno obavještajna agencija Hrvatske (SOA) na svojim internetskim stranicama objavila je „Javno izvješće o radu Sigurnosno-obavještajne agencije za 2018. godine“. U uvodnom slovu Izvješća koje potpisuje direktor SOA-e Danijel Markić navodi se da se ovakvim dokumentom žele pomiriti dva oprečna načela o tajnosti i javnosti podataka, pa se objavljuje smo dio onoga što je Agencija radila u cilju zaštite građana.

Više...