Menu

Evo što stoji u ´Zagrebačkoj deklaraciji´ usvojenoj na summitu EU- zapadni Balkan

´

Hrvatski Medijski Servis u posjedu je “Zagrebačke deklaracije” usvojene na današnjem virtualnom summitu EU- Zapadni Balkan, kojeg je organizirala Republika Hrvatska, aktualna predsjedateljica Europske unije. U Deklaraciji stoji:

Zagrebačka deklaracija, 6. svibanj 2020.

Mi, lideri Europske unije (EU) i njenih država članica, uz konsultacije s liderima Zapadnog Balkana i u prisustvu regionalnih i međunarodnih interesnih strana, danas ponovo ističemo snažnu solidarnost s našim partnerima u kontekstu krize uzrokovane koronavirusom. U ovo doba bez presedana, zaključili smo sljedeće:

1. Podsjećajući na summite 2000. u Zagrebu, 2003. u Solunu i 2018. u Sofiji, EU ponovo
potvrđuje svoju neospornu podršku europskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Partneri sa
Zapadnog Balkana ponovo su istaknuli svoju posvećenost europskoj perspektivi kao svom
čvrstom strateškom izboru. Kredibilitet te posvećenosti ovisi i od jasne komunikacije s
javnošću i provedbe potrebnih reformi.

2. Zbog razmjera krize izazvane koronavirusom potrebni su naše jedinstvo i solidarnost. EU
stoji uz svoje partnere sa Zapadnog Balkana te ostaje posvećena aktivnoj podršci napora koje oni ulažu u borbu protiv izbijanja koronavirusa i posljedica koje će to imati na društva i ekonomije.

3. EU i Zapadni Balkan zajedno se bore protiv koronavirusa i njegovih učinaka. EU je veoma brzo mobilizirala paket od preko 3,3 milijarde eura u korist Zapadnog Balkana, kako je navedeno u Komunikaciji Komisije od 29. travnja o podršci Zapadnom Balkanu u borbi protiv bolesti COVID-19 i oporavku nakon pandemije. Paket uključuje neposrednu podršku za sektor zdravstva, posebno putem dostave osnovnih potrepština za spašavanje života, i
značajnu podršku za potrebe socijalnog i ekonomskog oporavka naših partnera, kao i
paket od 750 milijuna eura makrofinancijske pomoći i paket pomoći od 1,7 milijardi eura od
Europske investicijske banke.

4. Trenutna pandemija pokazatelj je da EU i Zapadni Balkan zajedničke izazove rješavaju
zajedno. Ta suradnja uključuje zajedničku nabavku i neograničen trgovinski tok zaštitne
osobne opreme, osiguravanje brzog protoka osnovne robe putem zelenih traka koje povezuju EU i Zapadni Balkan, opskrbljivanje od strane EU materijalom za kontrolu ispravnosti testova na koronavirus na Zapadnom Balkanu kao i blisku suradnju s relevantnim zdravstvenim tijelima.

5. Činjenica da ta podrška i suradnja nadilaze sve što je bilo koji drugi partner pružio
regiji zaslužuje javno priznanje. EU prepoznaje i dragocjenu podršku koju je za vrijeme
pandemije Zapadni Balkan pružio neposrednom susjedstvu i EU. U tome se odražavaju
solidarnost i međusobna podrška na kojima se temelji EU. Ta suradnja i koordinacija trebale
bi se nastaviti u budućnosti, između ostalog tijekom faze izlaska i oporavka.

6. Mirna, snažna, stabilna i ujedinjena Europa, koja se temelji na našim povjesnim, kulturnim i zemljopisnim vezama te našim međusobnim političkim, sigurnosnim i ekonomskim interesima zajednički je cilj EU i partnera sa Zapadnog Balkana. EU je odlučna dodatno pojačati svoj angažman na svim razinama da bi podržala političku, ekonomsku i društvenu transformaciju regije te pozdravlja opredjeljenje partnera sa Zapadnog Balkana da poštuju europske vrijednosti i načela te da na temeljit i odlučan način provode potrebne reforme. Povećanje pomoći EU ovisit će o konkretnom napretku u oblasti vladavine prava i socio-ekonomskim reformama, kao i o poštovanju vrijednosti, pravila i standarda EU od strane partnera sa Zapadnog Balkana.

7. EU pozdravlja snažnu posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana davanju prvenstva
demokraciji i vladavini prava, posebno borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala,
dobrom upravljanju, kao i poštovanju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prava
pripadnika manjina. Lideri Zapadnog Balkana trebali bi osigurati da se strogo poštuju
temeljne vrijednosti, demokratska načela i vladavina prava, između ostalog i za vrijeme
provođenja posebnih i izvanrednih mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa. Društvena
transformacija i efikasna provedba reformi počivaju na tim temeljima. Civilno društvo,
neovisni i pluralistički mediji, kao i sloboda izražavanja i zaštita novinara, imaju ključnu
ulogu u procesu demokratizacije.

8. Pojačat ćemo suradnju u suzbijanju dezinformacija i drugih hibridnih aktivnosti, posebno
aktivnosti od strane aktera iz trećih zemalja koji žele ugroziti europsku perspektivu regije.
Bliža suradnja potrebna je za jačanje otpornosti i kibernetičku sigurnost. Strateška
komunikacija je u tom smislu od suštinske važnosti.

9. EU u potpunosti podržava opredjeljenje partnera sa Zapadnog Balkana za inkluzivnu
regionalnu suradnju i jačanje dobrosusjedskih odnosa, između ostalog i s državama
članicama EU. U tom smislu i dalje je važna provedba bilateralnih sporazuma u dobroj vjeri i
s konkretnim rezultatima, između ostalog Prespanskog sporazuma s Grčkom i Sporazuma o
dobrosusjedskim odnosima s Bugarskom. Dodatne i odlučne napore potrebno je uložiti i u
pomirenje i regionalnu stabilnost, kao i u pronalaženje i primjenjivanje konačnih, inkluzivnih i obvezujućih rješenja za bilateralne sporove partnera i pitanja ukorijenjena u nasljeđu iz prošlosti, u skladu s međunarodnim pravom i utvrđenim načelima, uključujući Ugovor o pitanjima sukcesije. Pozdravljamo nedavno imenovanje Posebnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana.

10. Bliska suradnja Zapadnog Balkana u sklopu postojećih regionalnih struktura pokazala je svoju vrijednost u suočavanju s krizom izazvanom bolešću COVID-19. EU će i dalje podržavati takvu inkluzivnu regionalnu suradnju i potiče lidere Zapadnog Balkana da u potpunosti iskoriste potencijal regionalne suradnje kako bi se olakšao ekonomski oporavak nakon krize.Za to je potrebno da se cijela regija snažno posveti daljnjem produbljivanju regionalne ekonomske integracije na temelju pravila i standarda EU, čime se regija i njegova poduzeća približavaju unutarnjem tržištu EU-a. Razvojem te dimenzije, između ostalog putem regionalnog ekonomskog područja (REA), može se pomoći regiji da postane atraktivniji za investicije.

11. Nakon što prestanemo primjenjivati hitne mjere za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 uslijedit će nova faza bliske suradnje kako bi se prevladale značajne socio-ekonomske posljedice krize. Europska komisija se na temelju Komunikacije od 29. travnja poziva da predstavi robustan ekonomski i investicijski plan za regiju s ciljem poticanja ekonomija i unapređenja njihove konkurentnosti, kako bi se bolje povezale unutar regije i s EU. Investicije su od izuzetne važnosti za poticanje dugoročnog oporavka regije i podupiranje reformi koje su potrebne za daljnje napredovanje na europskom putu i uklanjanje razlika kroz brže ostvarivanje koristi za regiju. Zapadni Balkan trebao bi se transformirati u funkcionalne tržišne ekonomije koje se u potpunosti mogu povezati s jedinstvenim tržištem EU, stvarati radna mjesta i poduzetničke prilike, poboljšati poslovno i investicijsko ozračje te promovirati vladavinu prava. U tom poduhvatu važnu ulogu trebalo bi dati pridruživanju regije ambicijama EU koje se odnose na klimu, u skladu s Pariškim sporazumom, promoviranju zelene agende za Zapadni Balkan, kao i unaprjeđenju digitalne ekonomije i jačanju povezivosti u svim njenim dimenzijama: prometnoj, energetskoj, digitalnoj i međuljudskoj, uključujući turizam i kulturu. Fokus bi trebalo staviti i na socijalni razvoj, a posebno na mjere u oblastima zdravstva, obrazovanja, socijalne politike i stvaranja dodatnih prilika za mlade.

12. EU i Zapadni Balkan dijele određeni broj sigurnosnih izazova za koje je potrebno
koordinirano pojedinačno i kolektivno djelovanje. Slažemo se da na odlučniji i sistematičniji
način unaprijedimo našu suradnju u pogledu temeljnih sigurnosnih pitanja, između ostalog i
na operativnoj razini. Partneri se obvezuju da će te napore nadopuniti razvojem
inkluzivnih instrumenata za suradnju unutar Zapadnog Balkana te će, prema potrebi, koristiti instrumente i okvire EU.

13. Sprečavanje i borba protiv terorizma i ekstremizma, uključujući financiranje, radikalizaciju i povratak stranih terorističkih boraca, zahtijevaju posebnu pažnju.

14. Partneri sa Zapadnog Balkana prepoznaju da su rezultati u borbi protiv korupcije i
organiziranog kriminala od suštinske važnosti za političku i socio-ekonomsku
transformaciju regije, kao i za regionalnu stabilnost i sigurnost, što je u najboljem interesu
njihovih naroda. U tim su oblastima potrebni veći napori i konkretna postignuća, koja se
nadovezuju na značajne rezultate postignute zahvaljujući aktivnostima financiranim u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

15. Partneri sa Zapadnog Balkana, u suradnji s EU te u međusobnoj suradnji, i dalje će poduzimati odlučne mjere protiv trgovine ljudima, uzgoja droge, pranja novca i krijumčarenja ljudi i droge. Borba protiv nezakonite trgovine oružjem odličan je primjer kako možemo povećati našu sigurnost ako zajedno radimo na postizanju zajedničkog cilja.

16. Naša suradnja u suočavanju s migracijskim izazovima, uključujući suzbijanje krijumčarenja migranata, pokazala se efikasnom te će se dodatno razvijati i profitirati od novih instrumenata kao što je suradnja s Frontexom, Europskim potpornim uredom za azil i Europolom. Preostale sporazume o statusu s Frontexom trebalo bi zaključiti bez odgađanja. EU će i dalje pružati podršku za poboljšanje kapaciteta za prihvat na Zapadnom Balkanu.

17. Prioritet bi trebalo dati energetskoj sigurnosti, uključujući diverzifikaciju izvora i pravaca.

18. EU pozdravlja doprinos partnera sa Zapadnog Balkana misijama i operacijama EU. EU
očekuje dodatno produbljivanje suradnje u oblasti zajedničke vanjske i sigurnosne politike
(ZVSP) i ponovno poziva sve partnere da ostvare napredak u smjeru potpunog usklađivanja
sa stajalištima vanjske politike EU, posebno u vezi s pitanjima u kojima se radi o važnim
zajedničkim interesima, te da djeluju u skladu s time.

19. Kako bi se i dalje promovirali naši zajednički interesi, lideri EU izražavaju spremnost da
oživljavaju politički dijalog između EU i Zapadnog Balkana, između ostalog redovno i na
visokoj razini.

20. Pozdravljamo to što su naši partneri sa Zapadnog Balkana suglasni s navedenim točkama.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka