Menu

Radimir Čačić ide u zatvor na godinu i deset mjeseci!

Radimir Čačić ide u zatvor na godinu i deset mjeseci!

Na stranicama Županijskog suda u Zagrebu objavljena je odluka Vijeća sastavljenog od sudaca tog suda Ivana Turudića kao  predsjednika Vijeća te Željka Horvatovića i Siniše Plešea kao članova Vijeća, uz sudjelovanje višeg  sudskog savjetnika Tihane Bokan kao zapisničara, u kaznenom predmetu preuzimanja izvršenja strane  kaznene presude protiv osuđenog Radimira Čačića.

Potvrđena je odluka mađarskog suda prema kojoj bivši potpredsjednik Vlad mora u zatvor na jednu godinu i deset mjeseci. Nakon pola izvršene kazne, znači nakon 11 mjeseci može tražiti uvjetni otpust.

Protiv presude Čačić se može žaliti u roku od 15 dana Vrhovnom sudu. "Nakon pravomoćnosti  odluke ista će se dostaviti Ministarstvu pravosuđa sukladno Zakonima o međunarodnoj pravnoj pomoći i izvršavanju kazne zatvora", rekla je zamjenica glasnogovornika Suda Ivana Čalić.

Čačićev odvjetnik Čedo Prodanović rekao je da su se nadali povoljnijoj presudi i da će se žaliti.

"Uložit ćemo žalbu, prije svega iz razloga što mađarska strana ni na koji način nije uvjetovala, niti eliminirala mogućnost niti blažeg kažnjavanja, pa čak niti primjene drugih instituta", naglasio je Prodanović.

Prodanović pojašnjava da je hrvatskoj strani bili prepušteno da ocijeni pravu mjeru i težinu ali da se nije radilo o apodiktičkoj tvrdnji mađarske strane da se mora ponoviti presuda na identičan način. "Dakle uložit ćemo žalbu", ponovio je još jednom Prodanović.

U nastavku pročitajte cijeli dokument:

Utvrđuje se da je osuđeni Radimir Čačić, osuđen presudom Suda u Kaposvaru od 14. studenog 2012. godine broj 1.Bf.479/2012/8 kojom je  preinačena presuda Gradskog suda u Marcaliju od 29. lipnja 2012. godine broj 4.B.124/2012/8  u odluci o kazni na način da se optuženi Radimir Čačić zbog kaznenog djela uzrokovanja  prometne nesreće koje je protivno članku 187. stavak 1. i 2. točka b. Kaznenog zakona  osuđuje na kaznu zatvora u trajanju 1 (jedne) godine i 10 (deset) mjeseci te mu se  zabranjuje upravljanje vozilom na 3 (tri) godine.

Optuženik se može nakon isteka polovine odslužene kazne uvjetno pustiti na slobodu. Sud određuje ukidanje, zapljenu te uništenje  žarulje stražnjeg pozicijskog svjetla te stražnjeg kočionoga svjetla osobnoga vozila reg.  oznaka ITZ-106 koje je kod Gradskoga suda u Marcaliju evidentirano pod ev. Brojem Bnyk.  34/2011. Sud obvezuje optuženika da na obavijest Gospodarskoga ureda Suda u Kaposvaru u  roku od 15 dana uplati svotu od 1.197.663 (slovima: jedanmilijunstodevedeset  sedamtisućašestošezdesettri) forinte u korist države na ime kriminalističkih troškova dok pak  svota od 518.372 (slovima: petstoosamnaesttisućatristosedamdesetdvije) forinte  kriminalističkog troška, kao i trošak od 68.580 (slovima: šezdesetosamtisućapetstoosamdeset)  forinti koji je nastao tijekom drugostupanjskog postupka ostaje na teret državi.

II/ Temeljem odredbe članka  272. stavka 4. Kaznenog zakona u svezi članka 71. stavak 1.
Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima   osuđeni Radimir Čačić
o s u đ u j e   s e NA  KAZNU ZATVORA U TRAJANJU 1 (JEDNE) GODINE i 10 (MJESECI)
Temeljem odredbe članka 55. stavak 1. Kaznenog zakona osuđeni Radimir Čačić može
se otpustiti s izdržavanja kazne nakon što je protekla najmanje jedna polovina vremena
izdržane kazne, a pod uvjetima koji su određeni u Zakonu o izvršavanju kazne zatvora.

Temeljem odredbe članka 78. Kaznenog zakona prema osuđenom Radimiru Čačiću  primjenjuje se  SIGURNOSNA MJERA ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM U  TRAJANJU 3 (TRI) GODINE Temeljem odredbe članka 73. stavak 4.  Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima osuđeni Radimir Čačić dužan je na obavijest Gospodarskog ureda Suda u Kaposvaru u roku 15 dana uplatiti iznos 1.197.663 (slovima: jedanmilijunstodevedesetsedamtisućašestošezdesettri) forinte u korist Mađarske na ime kriminalističkih troškova,  dok kriminalistički trošak u iznosu 518.372 (slovima:  petstoosamnaesttisućatristosedamdesetdvije) forinte, kao i trošak nastao tijekom  drugostupanjskog postupka  u iznosu 68.580 (slovima: šezdesetosamtisućapetstoosamdeset)
forinti ostaje na teret Mađarske"

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka