Menu

Na 12 farmi u Srbiji utvrđeno prisustvo aflatoksina

Na 12 farmi u srbiji utvrđeno prisustvo aflatoksina

MINISTARSTVO poljoprivrede Srbije je izvijestilo kako je zbog prisustva aflatoksina u mlijeku zatvoreno 12 farmi u Srbiji te da je u tijeku izvanredna kontrola farmi.

"U tijeku je izvanredna kontrola farmi po otkupnim linijama sirovog mlijeka po popisima dobavljača sirovinske službe mljekara. Dosadašnjom kontrolom, 12 farmi sa kojih se otkupljuje sirovo mlijeko zatvoreno je Rješenjem veterinarskog inspektora Ministarstva poljoprivrede zbog koncentracija aflatoksina koje su više od predviđenih Pravilnikom o dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za ishranu bilja", stoji u priopćenju Ministarstva poljoprivrede Srbije.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka