Menu

SATTLER: BiH treba učiti od Belgije

SATTLER: BiH treba učiti od Belgije

Šef Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini Johann Sattler kazao je da EU promovira jedinstvo i različitosti te da BiH treba učiti iz najboljih praksi zemalja sličnih političkih sustava, a da se u te zemlje ubraja i Belgija.

To je kazao na seminaru “Transpozicija zakonodavstva EU u Belgiji i BiH” koji je danas u Sarajevu organiziran na inicijativu Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Belgije i Direkcije za europske integracije BiH u suradnji s Izaslanstvom EU u BiH.

Da bi sustav funkcionirao, dodao je Sattler, važno je da postoji određena razina povjerenja i pragmatičnosti te da je za BiH vrlo važno i postojanje dobre volje, bez koje se ne može ništa postići.
Direktor Direkcije za europske integracije BiH Edin Dilberović smatra da Belgija općenito ima najbolje iskustvo u transpoziciji pravne stečevine EU u svoje zakonodavstvo te da će sudionici seminara danas upravo o toj temi razmijeniti iskustva.

Istaknuo je da BiH od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine ima obvezu da preuzme europsko zakonodavstvo u svim propisima te je najavio da će Direkcija u narednom razdoblju usvojiti plan integriranja u kojem će biti precizirano koja institucija u koje vrijeme preuzima pravne propise.

“Na taj način svi će dobiti iste uvjete, što je posebno važno za bh. proizvođače koji žele izvoziti na europsko tržište”, zaključio je Dilberović.

Šef Diplomatskog ureda Belgije u Sarajevu William Asselborn kazao je da postoje mnoge sličnosti između BiH i Belgije te da Belgija ima vrlo efikasan sustav transpozicije direktiva EU.

Istaknuo je da na seminaru učestvuju predstavnici sve tri belgijske regije, Valonske i Flamanske regije te Regije glavnoga grada Bruxellesa, koji će objasniti način implementacije popisa EU u tim regijama, koji također moraju biti provedeni i na državnoj razini.

  • Nijedan komentar nije pronađen

Komentirajte na članak

0
na vrh članka